อยู่หลังพวงมาลัยของ Candela C-8 เพื่อสัมผัสประสบการณ์โดยตรง

เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของเรือไฟฟ้าไฮโดรฟอยล์อย่างแท้จริงเราขอเชิญคุณทดลองขับ C-8 สามารถทดลองใช้ได้จากหลายสถานที่ทั่วโลก P-12 พร้อมให้ทดลองขับจากสํานักงานใหญ่ของเราในสตอกโฮล์ม สําหรับการทดสอบ C-8 วิธีหนึ่งในการรับประกันการทดลองขับคือการส่งสัญญาณความตั้งใจของคุณโดยทําการจองแบบขอรับเงินคืนได้เต็มจํานวนที่นี่