ขอบคุณ!

เราได้รับการจองของคุณแล้วและคุณได้รับการจัดแถวสําหรับ Candela C-8 CC

การส่งมอบคอนโซลกลาง C-8 ครั้งแรกมีกําหนดในเดือนมิถุนายน 2024 ในไม่ช้าคุณควรได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดการทําธุรกรรมสําหรับการจอง C-8 แบบขอรับเงินคืนได้เต็มจํานวน

คุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนของ Candela พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาจัดส่งและวิธีเปลี่ยนการจองของคุณเป็นคําสั่งซื้อขั้นสุดท้าย หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดติดต่อ sales@candela.com

ReservePic CC Side v01 การบีบอัด SQUARE v2