บล็อก

Candela C 8 ในน้ําตื้นพร้อมฟอยล์หด

การจัดการสิ่งกีดขวาง: ท่อนซุงและเรือไฮโดรฟอยล์

เรือไฮโดรฟอยล์ทนต่อภัยคุกคามที่คาดเดาไม่ได้ของท่อนซุงในเส้นทางของพวกเขาได้อย่างไร? ปลอดภัยในการขับขี่หรือไม่?

ดูเพิ่มเติม