Candela Test Rides - นิวพอร์ต 2024

ชม Candela C-8 อย่างใกล้ชิด พบกับตัวแทนของเรา และเรียนรู้ว่าเรือของเราปฏิวัติการขนส่งทางทะเลอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อพบกับเรา! ลงทะเบียนเพื่อกําหนดเวลาเพื่อพบกับตัวแทนของเราในสถานที่

นิวพอร์ต, สหรัฐอเมริกา
10-16 มิถุนายน 2567
33 บราวน์และฮาวเวิร์ดวาร์ฟ
Candela Test Rides – นิวพอร์ต 2024