มาเยี่ยมเราที่ Coconut Grove

ชม Candela C-8 อย่างใกล้ชิด พบกับตัวแทนของเรา และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้เวลาอันมีค่าของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนผืนน้ําโดยไม่ทิ้งร่องรอย

ลงทะเบียนเพื่อพบกับเรา! ลงทะเบียนเพื่อกําหนดเวลาเพื่อพบกับตัวแทนของเราในสถานที่

รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
1-5 พ.ย. 2566
ท่าจอดเรือ Shake-A-Leg
ขี่ทดสอบสวนมะพร้าว 2023