Villkor för bokning av Candela P-12

1. Candela P-12 Reservation

Tack för att du har gjort en reservation för en Candela P-12. Genom att göra din reservation har du säkrat ungefärlig prioritet för beställning av din Candela P-12. Tidpunkten för din beställning kan bero på utvecklings-, tillverknings- och produktionsscheman, bland andra faktorer. Genom att skicka in din bokning via vår webbplats samtycker du till att dessa villkor gäller för din bokning.

2. Betalning av reservation

Din bokning träder i kraft när vi har mottagit din bokningsbetalning på 5 000 euro. Reservationsbetalningen kommer att göras via den externa tjänsteleverantören Stripe där du har möjlighet att välja mellan olika betalningsmetoder. För att undvika tvivel utgör reservationsbetalningen inte en deposition och/eller partiell förskottsbetalning av fartyget. Om du går vidare till en beställning av fartyget enligt beskrivningen i avsnitt 3, kommer vi att tillämpa din reservationsbetalning mot den första delbetalningen av fartygets inköpspris.

Reservationsavgiften återbetalas i enlighet med de avbokningsvillkor som anges i avsnitt 4 nedan.

3. Orderprocess

Även om denna reservation säkrar din ungefärliga orderprioritet, utgör den inte ett köp eller en beställning av ett Candela-fartyg. Din bokning ger dig följande exklusiva förmåner:

  • prioritetsfördelning i vår produktionsplanering;
  • ruttanalys och skräddarsydda prognoser för affärsfall;
  • P-12 provtur på plats i Stockholm, Sverige; och
  • Rundtur i Candela-fabriken.

En särskild Candela-representant kommer att påbörja genomförandet av steg a) till d) genom att kontakta dig inom två veckor efter ditt bokningsdatum.

När dessa inledande steg har slutförts och om både Candela och du är överens om att gå vidare kommer vi att presentera ett utkast till köpeavtal för dig. Detta dokument kommer att innehålla uppgifter om köpeskillingen för fartyget, preliminära produktspecifikationer, köpvillkor och en beräknad leveranstid för din granskning.

4. Avbeställning

Fram till dess att du ingår ett köpeavtal kan din bokning avbokas när som helst, i vilket fall du kommer att få en fullständig återbetalning av din bokningsbetalning senast trettio (30) dagar från den dag då Candela mottog din avbokning. Candela kommer inte att acceptera några förfrågningar om att återbetala reservationsbetalningen till en tredje part.

Du förstår att vi inte kommer att hålla din bokningsbetalning separat eller i en spärr- eller förvaltningsfond eller betala någon ränta på din bokningsbetalning.

För att förtydliga, rätten att avboka bokningen upphör i det fall du ingår ett köpeavtal avseende fartyget med Candela.

Observera att du som konsument också kan avboka bokningen genom att skicka in en ifylld ångerblankett från Konsumentverket (som du hittar här) till Candela HQ på den adress som anges på vår webbplats. För att undvika missförstånd är det inte obligatoriskt att använda Konsumentverkets ångerblankett när du utövar din rätt att avbeställa bokningen enligt dessa villkor.

5. Ej överlåtbar

Du är införstådd med att din bokning inte kan överlåtas eller upplåtas till någon annan part utan föregående skriftligt godkännande från Candela.

6. Personuppgifter

Den information som krävs för din bokning, såsom ditt namn, e-postadress och land, och all annan information som därefter krävs för att behandla din bokning, i förekommande fall, kommer att behandlas av Candela som personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och tillämpliga kompletterande nationella dataskyddslagar.

Mer information om hur Candela behandlar personuppgifter och dina rättigheter som registrerad i förhållande till detta finns i Candelas integritetspolicy.

Information om hur Stripe behandlar personuppgifter finns här.

7. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa villkor regleras av svensk lag (med undantag för den internationella köplagen). Tvister i anledning av dessa villkor ska exklusivt hänskjutas till Stockholms tingsrätt som första instans.

Observera att du som enskild konsument även kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att framföra eventuella klagomål mot Candela.

Villkor uppdaterade: 2023-11-16.