Nyhetsrum

Följ våra framsteg när det gäller att påskynda övergången till fossilfria sjötransporter.

Pressmeddelanden
För frågor från media, mejla
Mikael Mahlberg eller ring på
+46 76 537 6678.

C-seriens presskit
PRO-seriens presskit