Tillbaka till alla inlägg

Första elektriska foilbåten klarar världens strängaste säkerhets- och bullertest

Den första av en ny typ av sjötransport klarade framgångsrikt ett av världens mest rigorösa fritidsbåtstester, som genomfördes av de schweiziska myndigheterna i Lucerne, förra tisdagen.

Candela Seven är världens första elektriska bärplansbåt som kommer ut på marknaden, och som sådan var den tvungen att genomgå en rad tester för att uppfylla de schweiziska säkerhets-, buller- och utsläppsnormerna.

Jämfört med den CE-certifiering som alla båtar i EU måste uppfylla är den schweiziska lagstiftningen strängare. Alpsjöarna fungerar som reservoarer för dricksvatten och är strikt skyddade. Tröskeln för buller är lägre, liksom för föroreningar och oljespill, än i resten av Europa.

För att se om den nya farkosten skulle anses vara säker att använda på de schweiziska sjöarna försökte tjänstemännen provocera den foilande Seven genom att göra skarpa svängar i full fart. Till ingen nytta - till skillnad från andra båtar har Seven en hjärna: en flygdator som automatiskt justerar bärplanen under båten och håller farkosten artificiellt stabil i vindar och vågor, även om den provoceras.

Candela Seven klarade alla tester med bravur. Naturligtvis gick utsläppstestet bra för den elektriska båten. Men den enda kategori där Seven verkligen överträffade konventionella båtar var bullermätningen. På den logaritmiska decibelskalan motsvarar en ökning med 3 dB en fördubbling av ljudintensiteten. För att klara testet får en båt inte vara högre än 72 dB. Candela Seven flög ljudlöst förbi ljudregistreringsbojen, som bara tog upp 65 dB - ungefär lika högt som ett normalt samtal.

"Det är en av de tystaste båtarna som någonsin testats i Schweiz", säger Christian Vogel, den schweiziska återförsäljaren och ansvarig för homologeringen.

"Bullret är faktiskt ett problem för många importerade båtar. Ofta måste vi bygga om motorerna med nya, mer avancerade ljuddämpare för att klara testet", tillägger han.

Homologeringen är det gröna ljus som den svensktillverkade, elektriska hydrofoilbåten behöver för att komma in på den schweiziska marknaden. Den revolutionerande båten är redan den mest sålda elektriska premiumbåten i Europa, tack vare sin långa räckvidd på el vid höga hastigheter. Bärplanen lyfter båten ovanför vattnet, vilket minimerar skrovmotståndet och förbättrar räckvidden med en faktor tre jämfört med andra elbåtar.

"Candela Seven är en verklig revolution för båtlivet. För första gången kan man åka både långt och fort i en elbåt. Körningen är fantastisk, man flyger över vågorna i stället för att slå i dem. Och man kan inte bli sjösjuk ombord, säger Vogel.