Tillbaka till alla inlägg

Candela C-8 sätter nytt rekord, tillryggalägger 777 km (483 miles) på 24 timmar

FI 420 NM Rekordpost

Tänk dig att resa med en eldriven båt från London till Amsterdam och tillbaka på 24 timmar. Under en uthållighetsutmaning nyligen tillryggalade vår eldrivna, hydrofoilerande Candela C-8 en sträcka som motsvarar den resan och satte ett nytt världsrekord för den längsta sträckan som körts med en eldriven båt på en dag.

Den senaste versionen av foilern Candela C-8 tillryggalade 420 nautiska mil - motsvarande 777 kilometer eller 483 miles - inom 24 timmar i Stockholms skärgård. Det tidigare rekordet var 79 nautiska mil som uppnåddes på 20 timmar.

"Den här prestationen visar att snabba, elektriska vattenburna transporter över långa avstånd är genomförbara idag, inte i en avlägsen framtid", säger Gustav Hasselskog, Candelas VD och grundare, som styrde C-8:an under rekordförsöket.

Hydrofoiling frigör prestanda

Medan konventionella planande elbåtar möter utmaningar på grund av vattenfriktion, vilket leder till kortare räckvidd, använder C-8 hydrofoilteknik - vingar som hänger under skrovet - för att minska energiförbrukningen med 80%. Detta resulterar i en räckvidd som är 2 till 3 gånger längre än för traditionella elbåtar. Dessutom kan C-8 DC-laddas tack vare Candelas samarbete med elbilsföretaget Polestar, som levererar både batterier och laddning till C-8. Tillsammans gör detta att det för första gången är möjligt att göra längre resor med batteridrift.

Rekordkörningen möjliggjordes av Northvolts mobila batterilagringssystem Voltpack, som användes för att DC-ladda C-8 under rekordkörningen. På kajen stod ett 281 kWh Voltpack-system och en Plug DC-laddare, som möjliggjorde snabbladdning av C-8:ans batteri. Medelhastigheten under 24-timmarsfärden var 17 knop, även med hänsyn tagen till laddningsuppehållen. Rutten bestod av en slinga mellan Stockholm och Tynningö, med DC-laddning efter varje varv.

Rekorddistansen gav flera insikter om vad som kan åstadkommas med Candelas elektriska foilande fartyg och ett nätverk av DC-laddningsstationer:

  • Avståndet som tillryggaläggs på 24 timmar motsvarar att köra från Amsterdam till London och tillbaka - eller mellan Trondheim och Stavanger.
  • C-8 kunde ha gått i skytteltrafik över Engelska kanalen mellan Dover och Calais 20 gånger på 24 timmar.
  • Med en genomsnittshastighet på 17 knop inklusive laddningsuppehåll kunde C-8 resa från Stockholm till Finland på 13 timmar, vilket var 3 timmar snabbare än Finlandsfärjan.
  • C-8, som för det mesta gick i full fart, 27 knop, förbrukade 685 kWh under sin resa, vilket motsvarar en elkostnad på cirka 110-120 euro. En konventionell bensindriven båt skulle däremot förbruka ungefär 750 liter bensin, vilket skulle kosta cirka 1400 euro.

Candela genomförde rekordkörningen i samarbete med batteritillverkaren Northvolt och laddstationsleverantören Plug, för att visa hur framtida nät för likströmsladdning av båtar kan se ut i skärgårdar och avlägsna kustområden. Istället för att göra stora investeringar i att uppgradera det lokala elnätet kan öar använda batterisystem som Voltpack för att säkerställa att det finns tillräckligt med ström för snabbladdning.

"Med en relativt blygsam investering skulle laddstationer kunna byggas för att helt elektrifiera sjötransporterna i Stockholms skärgård. För några hundra miljoner euro skulle ett laddnätverk som täcker Europas kustnära passagerartransporter bli verklighet", säger Gustav Hasselskog.

I höst lanserar Candela sitt nya passagerarfartyg, Candela P-12 Shuttle, med plats för 30 personer. Fartyget kan trafikera de flesta av världens kustnära vattenvägar samtidigt som det erbjuder ett hållbart och mycket mer kostnadseffektivt alternativ till dagens fossildrivna sjötrafik, som står för 3% av de globala utsläppen av växthusgaser.

"Vi behöver inte vänta på morgondagen. Vi har tekniken för att ställa om till hållbara sjötransporter nu", avslutar Gustav Hasselskog.

Elektrisk uthållighetsutmaning

Banan bestod av en 20 nautiska mil lång slinga mellan Frihamnen och Tynningö.

Under de 24 timmarna laddades C-8 under totalt 313 minuter och fick totalt 615 kWh elektrisk energi. Varje laddning tog cirka 18 minuter och batteriet laddades från cirka 13% till 66% av laddningsnivån (SOC). Candela C-8 hade en genomsnittlig laddningshastighet på cirka 118 kW. Fartyget höll en genomsnittshastighet på drygt 17 knop under tävlingen, inklusive laddningsuppehåll. Under körning var målhastigheten 27 knop.